Seuran arvot
images/spinners/IMG_0257.JPG
 1. Perinteisyys
  • ”perinteisen kunnioittaminen”
  • HKK:n perinteikäs pursiseuratoiminta kaiken tekemisen perusta
  • perintönä meillä on kiinteistö, edeltäjien työ, paikka, kulttuurihistoria, josta osoituksena muun muassa pursiseuralippu
  • perinteet tekevät melontaan liittyvät elämykset mahdollisiksi
  • HKK:ssa koetaan vastuuta perinteen siirtämisestä tuleville polville
 2. Moniarvoisuus
  • jäsenistöä ei luokitella kielen, ammatin, ruumiillisen kunnon, varallisuuden, iän eikä minkään muunkaan ominaisuuden perusteella paremmuusjärjestykseen
  • HKK on avoin kaikille
  • jokaisella on harrastuksen suhteen oikeus yksilöllisiin valintoihin ja omia tarpeita ja tavoitteita parhaiten palvelevien harrastustapojen valintaan niin kauan kun se ei häiritse tai vaikeuta toisten toimintaa tai merkitse toisten resurssien tai työpanoksen hyväksikäyttöä
 3. Vastuuntuntoisuus
  • Seuran tasolla tämä tarkoittaa:
   • jatkuvuuden turvaamista
   • mikä on saatu sitä ei saa haaskata
   • käytämme meille uskottuja resursseja tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti seuramme tavoitteita ja eri intressejä palvellen
   • toimimme eri tahoille hyvän kumppanin tavoin (asiantuntemuksemme puitteissa)
   • seuran ja jäsenistön pitkän tähtäimen kokonaisetu on meille aina tärkeämpää kuin yksittäisten ryhmien tai yksilöiden etu
  • Yksilötasolla tämä tarkoittaa:
   • huolenpitoa muista (”kaveria ei jätetä”)
   • halua antaa oman panoksensa seuratoimintaan
  • Suhteessa yhteiskuntaan tämä tarkoittaa:
   • hyvän merenkulkutavan vaalimista
   • liikkumista luontoa tai muuta ympäristöä vahingoittamatta
   • pyrkimystä myönteiseen julkisuuskuvaan
 4. Innovatiivisuus ja kehityshaluisuus/ Edelläkävijyys
  • HKK kehittyy seurana jatkuvasti
  • toimihenkilöt ja jäsenet kehittyvät jatkuvasti
  • tarjoamme mahdollisuuden kehittyä mm. kouluttamalla
  • sitoutamme uusia jäseniä HKK:n toimintaan
  • pidämme yllä jäsenten motivaatiota
  • annamme jäsenille mahdollisuuden tehdä mitä osaa ja haluaa tehdä
  • toimimme innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja kehittäen mitkä takaavat kaikille jäsenryhmillemme yhä paremmat mahdollisuudet osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä ovat omiaan luomaan toiminnalle miellyttävän, turvallisen ja tukea-antavan toimintaympäristön
 5. Vapaaehtoisuus
  • HKK:ssa asialle omistautuneet ihmiset toimivat vapaaehtoisesti
  • HKK:ssa ei haaskata  resursseja eikä kenenkään panosta ryöstöviljellä
  • HKK:ssa jokaisella on tehtävänsä omien kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan
  • HKK:ssa jäsenmaksut ovat alhaiset vapaaehtoistoiminnan avulla
  • HKK:ssa perusasiat turvataan vapaaehtoistoiminnalla
 6. HKK:n yhteishenki on ”veljeskuntalaisuutta”
  • jäsenet ovat seuran ydin ja arvokkain osa
  • HKK:n kulttuuri, henki eli tapa millä toimitaan on yhteisöllistä
  • HKK:ssa toiminta ja yhdessä tekeminen on mukavaa, palkitsevaa ja tyydyttävää jäsenilleen jo sinänsä
  • vaalimme lajikulttuuria, jossa toisia opastetaan, autetaan ja tuetaan pyyteettömästi taitojen kehittämisessä
 7. ”Raha on renki, ei isäntä”
  • HKK on voittoa tuottamaton, yleishyödyllinen yhteisö
  • HKK:ssa rahalla on vain välinearvo
  • harjoittamamme toiminnan tuotto ei saa palvella yksittäisten jäsentemme tai ryhmiemme etua, vaan sen tuottama hyöty kanavoidaan kokonaisuudessaan toimintamme pyörittämiseen ja kehittämiseen sekä tilojemme kunnostukseen ja ylläpitoon sekä melontakulttuurin yleisten edellytysten parantamiseen.
 8. Avoimuus
  • HKK:ssa päätöksen teko, valmistelu ja kritiikki  on avointa
  • jokaisen mielipidettä ja näkemystä kunnioitetaan ja ne otetaan huomioon
  • kerromme totuuden sekä yhteisön sisälle että ulkopuolella
  • HKK:ssa uskomme asiapohjaisten argumenttien voimaan
  • toimintamme, päätöksentekomme ja tiedottamisemme on vastavuoroista ja epähierarkkista: valmistelemme päätöksemme julkisesti, avoimesti ja rehellisesti sekä kattavasti päätöksiin vaikuttavat tiedot kertoen
  • uskomme kunkin jäsenen tuoman mielipiteen luovan lisäarvoa koko toimintaan ja siksi olemme avoimia kritiikille ja toisaalta itse esitämme kritiikkiä rakentavasti

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön.