Turvaohje
images/spinners/IMG_0257.JPG

Merenkulkuhallitus julkaisi 1.4.1997 yleisohjeen melonnan turvallisuudesta. Ohje perustuu Suomen Kanoottiliiton kokoaman työryhmän laatimaan esitykseen. Tämä Merenkulkuhallituksen vahvistama ohje määrittää hyvän melontaturvallisuuden puitteet. Ohje ei ole lain, asetuksen tai määräyksen virallista statusta omaava asiakirja, vaan sen noudattaminen on vapaaehtoista. Se muodostaa kuitenkin selkeät puitteet melonnan piirissä työskentelevien ja vapaa-aikaa viettävien toiminnalle.

Turvaohjeen teksti

Merenkulkuhallituksen melonnan turvaohjeen lyhennetty versio

Kanootin omistajan on pidettävä kanootti melontakelpoisena ja muutenkin asianmukaisessa kunnossa. Kanootin rakenteen, varusteiden, lujuuden ja vakavuuden on oltava sellaiset, että se on turvallinen niillä kulkuvesillä ja niissä olosuhteissa, missä sitä käytetään.

Kanootissa tulee olla kellukkeet tai vedenpitävät laipiot ja sen tulee olla niin rakennettu ja varustettu, että se vedellä täytettynä ja kutakin henkilöä kohti 10 kg:n kuormalla kuormitettuna vaakatasossa pysyy pinnalla.

Koskenlaskussa saa käyttää ainoastaan sellaisia kanootteja, jotka ovat valmistajan ilmoituksen mukaan koskenlaskuun soveltuvia.

Kanootin perusvarustus on seuraava:

 • mela(t)
 • olosuhteisiin ja melojalle sopiva melonta- ja pelastusliivi tai kelluntapukine kullekin melojalle
 • kajakeissa aukkopeite
 • avoimissa kanooteissa kiinnitetyt ilmapussit tai vastaavat keulassa ja perässä ja/tai kansinarut
 • tyhjennyspumppu, äyskäri tai muu tyhjennyslaite

Kanootissa tulee olla kiinnitettynä turvaohje: "Kanootin varomaton käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle vaaran. Käytä meloessasi aina melontaliiviä."

Melojan varusteisiin kuuluvat melontaretken tai melontatapahtuman johtajan harkinnan mukaan:

 • melonta- tai pelastusliivi päälle puettuna
 • melonta-asu ja varavaatetus olosuhteiden mukaiset
 • kuiva- tai märkäpuku, jos veden lämpötila ja kaatumisvaiheessa arvioitu vedessäoloaika huomioon ottaen hypotermian vaara on todennäköinen
 • riittävästi suojaava kypärä erityisesti koskenlaskussa ja muissakin tilanteissa, joissa olosuhteet sitä edellyttävät
 • kompassi ja kartta
 • melojan on heijastimin, valaismin, viirein tms. huolehdittava näkyvyydestään kaikissa sää- ja valaisuolosuhteissa

Retkenjohtajan ja kouluttajan varusteisiin kuuluvat edellämainittujen lisäksi:

 • koskenlaskussa ohjaajanliivi, muutoin tehtävään sopiva melontaliivi
 • hinausvyö tai -köysi
 • koskenlaskussa liivissä oleva heittoliina
 • pilli
 • hätäraketit, sumutorvi ja tutkaheijastin, kun liikutaan merellä tai suurilla sisävesillä
 • hypotermiapaketti
 • ensiapupakkaus
 • kanootin paikkaustarvikkeet ja korjausvälineet
 • puukko tai katkaisuveitsi
 • radio- tai matkapuhelin
 • radio

Melontaretken tai -tapahtuman johtajalla saa olla enintään 16 hengen tai 10 kanootin ryhmä valvonnassaan. Jos olosuhteet osanottajien lukumäärän huomioon ottaen sitä edellyttävät, retkelle tulee lisäksi valita yksi tai useampi eri kanootissa tai turvaveneessä oleva pätevä apuohjaaja.

Melontaretken tai -tapahtuman järjestäjällä tulee olla pelastautumissuunnitelma, josta ennalta on tehty selkoa tapahtuman osallistujille. Vaativaa melontaretkeä varten on varmistettava osallistujien kokemus, taito ja kestävyys sekä harkittava turvaveneen tarve. Tällöin on myös pelastautumista ennalta harjoiteltava osanottajien kesken. Toiminnan järjestäjän turvapäälliköllä tai muulla vastuuhenkilöllä on tehtävän luonteen edellyttämät henkilökohtaiset ominaisuudet sekä riittävä taito, kokemus ja tieto, mikä osoitetaan Suomen Kanoottiliiton myöntämällä melontaoppaan pätevyystodistuksella. Henkilön tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen.

Vuokrakanoottia ei saa luovuttaa henkilölle, jolla ilmeisesti ei ole sen käyttöön tarvittavaa kykyä ja taitoa tai jonka varusteet olosuhteisiin nähden ovat puutteelliset. Kanootin vuokraajalle on tiedotettava melonnan turvallisuusvaatimuksista.

Helpoissa olosuhteissa tai muuten erityisistä syistä voidaan tapahtuman vastuuhenkilön harkinnan mukaan poiketa MKH:n vahvistaman ohjeen vaatimuksista.

Koskiluokitus on seuraava: Kosket jaetaan luokkiin I - VI, X. Vedenkorkeuden vaihtelu voi muuttaa koskiluokitusta. Koskiluokka I on helppo ja VI äärimmäisen vaikea. Luokka X on totaalisen laskukelvoton ja melominen johtaa kuolemaan.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön.