HelsinginKanoottiklubi
-HelsingforsKanotklubbry
95vuottaseuratoimintaa
Yhdistyksen
perustaminen
9.8.1925
Topeliuksenkadunkansakoulu
Hufvudstadsbladet
kirjoitti14.8.1925:
Viimesunnuntaina9.8.olijoukkomelonnanharrastajia
kokoontunutTopeliuksenkadunkansakouluun,jossa
perustettiinHelsingforsKanotklubbniminenyhdistys.
PuheenjohtajaksivalittiinPontusHellner.Seuraankuului9
jäsentä.Kaupunkituleeosoittamaanseurallepaikan
lähitulevaisuudessa.TähänastieiSuomessaoleollutmitään
kanoottiyhdistystä.HelsingforsKanotklubbtulee
toiminnassaanhuomioimaansekämelonnanettä
purjekanoottiurheilun.TarkempiatietojasihteeriltäHerra
JohnSöderholmilta,Sandudsgatan6.
Hufvudstadsbladet:
3.11.1925
HKKolijärjestänytensimmäisensyyskokouksensajaettä
kerhoolisaanuttoimintapaikanNorraHummelgrundenilta.
Tilaisuudessavalittiinyhdistyksellemyöstilintarkastajat.
Jäseniäolituolloinjo25.
Tukikohdan
rakentaminen
HKK:nkanoottivajanrakentaminenkäynnistyikeväällä1926
Nykyisenkilpavajanitäinenosaonkorjaustoimenpiteiden
jäljiltäpääosinalkuperäistäpuutavaraajarakennetta
Kasvunaikaa
15.7.1926järjestettiintupaantuliaisetHumalluodolla.HKK:ssa
olijäseniäjo40.Vajassaolipaikkoja48kanootillejamonijäsen
arveli,ettähallitusoliollutperintuhlaavainenrakennushank-
keessaan.
Vuonna1928jäseniäolijo115kpljaheistänaisia30kpl.
Kanoottivajaaolilaajennettava.
Vuonna1938seuraankuuluinoin500jäsentäjavajaapäätettiin
laajentaajälleen.
Kajakissaon
rimarunko,jonka
päällepingotettiin
maalattavakangas
Tukikohtammelaajenee
HKK:nkanoottivajatäyttyinopeastiuusistakanooteistaja
siksivajaaolilaajennettavaensimmäisenkerran1920–
luvunlopullajataasuudelleen1930–luvulla
Kuvassanäkyyvajakolmannenrakennusvaiheenjälkeen
Tukikohtammeuudistuu
HelsinginOlympialaisiin
Helsingissäolimääräjärjestääkesäolympialaisetvuonna1940ja
Soutustadioninolimäärätoimiamelonnanjasoudunkilpailupaikkana.
KisajärjestelyjentueksiHKK:nvajaalaajennettiinkaupungin
kustannuksellakesällä1939,siihenrakennettuoliitserahoitettua.
Tasonnostoa
HelsinginOlympialaisiin
Tonttimmepiha-alueita
kunnostettiinOlympialaisten
lähestyessätalkoovoimin,
vuosioli1952
.
Alakuvassakeskimmäisenäon
HKK:npuheenjohtajaErik
Gummerus,jollaolihuomattava
rooliolympiamelontojen
järjestelytoimikunnassa.
Taustallanäkyypuurakenteinen
Rajasaareenvienytsilta
Tukikohtaammevalmistui
1985kuntosali,lämpimät
pukutilatjasuihkut
HKK:njäsentenharjoitusolosuhteetparanivathuomattavastivuonna
1985kuntaloommetehtiinhuomattavasisäremontti.Remontista
vastasiKStenberginrakennusliike.Velkaaotettiinjasenmaksuoli
aikanaankovaurakkaseuralle,muttasiitäkinselvittiin!
Sähköpääkeskustoimii
melontaergometrilla
valmentautuvienharjoitustilana
Salissanäkyymyösnykyisin
käytössämmeolevia
harjoituslaitteita
Tukikohtaamme
valmistuijäsensauna
HKK:llevalmistuioma”jalasmökki”1986.RakentajiakuvassaAntti
Honkakari,VeikkoErkko,PenttiKiertomäkijaHarriHonkakari.Vuotta
myöhemminsaunanlämpöeristystäparannettiinjatyössäauttoiA
AhlströmOy:njumpparyhmä,jolleseurajärjestiohjattuasalitoimintaa.
Jäsenmääränkehitys
9.8.1925–9.8.2020
HKK:njäsenmääränkehityksestäonkäytettävissä
satunnaisiatietoja:
09.08.1925 9kpl
15.07.1926 40kpl
31.12.1928 115kpl
31.12.1938 500kpl
31.12.1955 283kpl
31.12.1975 190kpl
31.12.1985 kpl
31.12.19951100kpl
31.12.2005 kpl
31.12.2014 700kpl
09.08.2020703kpl
Retkimelonta
Lind,IdströmjaLundström
SeuranensimmäisetTallinnanretkentehneetmelojat,
luultavastimyösSuomenensimmäiset
Osallistumisenpääsyvaatimuksenaseuranmyöhemmilleretkille
Tallinnaanolimeloa200metriäseisten
SverreSlottejaKurtKarlsson
”valloittivat”Suursaarenja
päätyivätViipuriinputkaan
Neuvostoliitonrajavartiojoiden
toimesta
EliasRetulainen,SverreSlotte,
MattiSeppänenjaKurt
KarlssonmatkallaTukholmaan
Kolovedenkansallispuisto,siellä
onmoniseuranjäsenmelonut
MarttiPesonenseuran
70v-retkellä
KurtKarlssonkiersi
Gotlanninkiertomatkalla
kotirannastakotirantaan
SverreSlotte
Tornio–Virolahti
Monihåkkarionmelonutns.
sini-valkonauhan
LassiHippeläinengrillaa
LeiriläisiäIsokarilla
EeroHiltusellaon”omasaari”
Melonta-asujavuodelta1925
Isä+neljälasta
Melontaturvallisuuson
lisääntynythyvienvarusteiden
ansiosta
LeiriSotkamossa
JussiKoponenSuomenlinnan
edustalla
MelontavieraitaPhiladelfiasta,
hemeloivatEnglannista
Melontakeskukseen
MelojiaHangossa
Purjekanoottionmyös
retkeilyvälinejaneolivatvahvasti
esilläseurantoiminnassavielä
1950–luvulletultaessa
Ikimuistoisiaretkiä
PontusHellner,muuttomatkaNorjaankajakillameloen
Helsinki–Tukholma–Göteborg–Oslo1926
Iisalmi–Hämeenlinna–Lahti,1934
Osallistujiennimiäeioletiedossa
HeikkiWährnjaPerttiTuohinoretkeilivätAlaskassa
RiikkaJaakkolajamyöhemminPäiväAlanko-koivisto
meloivatHuippuvuorilla
Tornio–Virolahtielisinivalkonauha
VirpiSlotte,Veli-MattiWasenius,SverreSlotte,Auli
Köresaar,MirjaHämäläinenjaMattiSeppänen
Tuupovaara–Sortavala
Mukanamm.TaunoPajunen,PaulaKukkohovi,Jouko
Vankkajaisojoukkomuitaseuranmelojia
HKK:n70–vuotisjuhlaretkiHanko–Helsinki
VetäjänäSverreSlottejamukanakymmenisenmelojaa
Kilpailutoiminta
HKK:ntoimintaohjelmaansisältyi1930–luvunalkupuolelta
alkaenratakilpamelonta,silloiseltanimeltäänkilpamelonta.
Vuosikymmenenlopullaseurassaolimenestyneitä
kilpamelojia,joistamuutamatolisivatsaattaneetkuulua
maailmansodanvuoksiperuuntuneidenvuoden1940
olympialaistensuomalaismelojiin.
Vuosi1943onjäänythistoriaantoistaiseksiviimeisenä
miestensarjanmestaruusvuonna.TuolloinJohnjaBruno
Bergmanvoittivatmiestenkajakkikaksikon1000metrin
mestaruuden.Sodanjälkeenmenestyksestäkantoivat
vastuutaJohnBergman,NisseGrönholm,HarryÅkerfeldtja
RagnarLöfman.BrunoBergmankaatui24.6.1944Tali–
Ihantalansuurtaistelussa.
1950-luvunlopullapäätettiinHKK:ssasuunnatapääpaino
juniorityöhön.Vuosittainjärjestettiinruotsinkieliselle
nuorisollemelontakursseja.Kilpailutoimintataantuitultaessa
1960–luvunjälkimmäisellepuoliskolle,muttaennensitä
saavutettiinmenestystäetenkinnaistenlajeissa.Naiset
voittivatmestaruuksiavielä1980–luvulla.
Jaksolla1982–1992pukiyli20rata-taimaratonmelojaa
Suomi–paidanylleen.
FNordberg,10000metrin
Suomenennätysmiesja
mestarivuonna1933
KurtLillqvistvuonna1927
Canoanhistoriikki:”1932pari
melojaaHKK:stapäättivät
perustaaomankilpamelonta-
seuran”.Lillqvistvoittisamana
vuonnakaksiMM-kultaa.Hän
kaatuiSuomenpuolesta.
HKK:stasiirtyiCanoa:anainakinkolmenuortakilpamelojaajatkosodan
aikana.VuosikymmentenajanHKK:ntoimintaahäirinnytjaseuramme
imagoahaitannutkilpamelojienseuravaihtoolialkamassajasamalla
kylvettysiemenjonkintasoiselleHKK:njakaupunginjoidenkinseurojen
välisellevihanpidolle,jokaonneksionnykyisinlaantunut.
Kilpailijoitavuonna1929,
Huomaavielärakentamaton
EteläinenHumalluototaustalla
VasemmallaBengt”Benkku”
Nordberg
Takaperäsimellävarustettu
kilpakajakkikaksikko1960–luvun
alussa
RailiKahralajaMonaGrönstrand,
meloivatSuomenmestareiksi
Turussa
RailivoittiSoutustadionilla
vuonna1965yksikönSuomen
mestaruudenkovassatuulessa
melomallavoittoonjuhlasalimme
kattoonripustetullavihreällä
kajakilla
ErkkiNybergjaKariLainevoittivatM20–sarjankajakkikaksikon
Suomenmestaruuden60-luvulla
ArtoHallapääjaPetteriKeso
PaulRosenqvistjaPanu
Kanniainen
80–luvunlopunkilpailijoita
kuvattunaRuovedenkilpailujen
jälkeen
VasemmallaWilleFagerholm
nuorisomestaruuskilpailun
palkintojenjaossavuonna2010,
palkinnonhänelleluovuttaa
melontaneuvosYrjöHämäläinen
HelsinginOlympialaiset
1952
GertFredriksson,historian
menestyneinolympiameloja
miestensarjoissa
OlympialaistenmelontakilpailutjärjestettiinTaivallahdella27.
–28.heinäkuuta.KilpailunpääareenasijaitsiSoutustadionin
yhteydessäjaaputiloinatoimivatMerimelojienmajajaHKK:n
kanoottivaja.Vajammetoimiulkomaalaistenkilpailijoiden
tukikohtana.
HKK:nsilloinenpuheenjohtajaErikGummerusolikisojen
aikaankovanpaikanedessä,sillähänenolivärvättävälähes
jokatoinenseuranjäsen,siisyli100henkilöä,olympia-
talkoisiin.Puheenjohtajakuuluiluonnollisesti
olympiamelontojenylimpiintoimihenkilöihin.
Dragonmelonta
saapuuSuomeen
MuottivenesaapuiTukholmastaTurunsatamaanhelmikuussa1990
Yksidragonkilpailuntuotoilla
hankituistahengityskoneista,
vastaanottajanaprofessoriKari
Raivio
Lastenklinikalleonlahjoitettu
Helsingissäyli535.000euroa,
muillapaikkakunnillareilu500.000
euroa
JussiPajunen,MattiRahikkajaStureAnderssonLastenklinikalla
YlipormestariEva-RiittaSiitonen
lähettääavajaiskulkueenkohti
Kaisaniemeä
Avajaiskulkueenmatkaasaattoi
poliisejailtapäiväruuhkanaikaan.
SuomenlippuakantaaJuhaMieto.
Yhteistyösopimuksen
allekirjoittaminen
suurlähetystössä
Suurlähettiläsavaakilpailun
NäkymäKaisaniemenrannalle
kisojenaikaan
Ravintolatoimintaonkeskeinen
osadragonmelontatapahtumaa
Melontaonollutparhaimmillaan
hauskapukujuhla
Melontasiirtyi
Melontakeskukseenvuonna2011
JoukkueKesärannanedustalla
ABB:nmestarijoukkue
Lastenklinikankummitolivat
vakiojoukkuekisoissa
YIT:njoukkuevauhdissa
Tarjontalaajenee
Lajiesittelyitä
Lajikokeiluja
Melontakursseja
Nuortenmelontakursseillaonpitkätperinteet
Kurssigrillaa
SUPlaudatovatnykyisinosa
nuortenmelontakurssien
ohjelmaa
Aikuistenkurssirantautumassa
Mustasaareen
OveJägermalmlähettää
alkeiskurssinvesille80–luvun
puolivälissä
Pelastautumisharjoittelukuuluu
aikuistenkurssiohjelmaan
Yhteistoimintaa
oppilaitostenkanssa
Yli40000lajikokeilua
vuodesta1980
Dragonauttaaoppilaita
ryhmäytymään
OpiskelijatovatihastuneetSUP-
lautailuun
IFK:nliigamiehistöämelomassa,
etuaukossakiekkoleijonaVille
Peltonen
IFK:nliigapelaajiaruokailemassa,
kokkinavalmentajaPetri
Matikainen
HJK:nkiekkojunioreita
ruokajonossamelontakokeilun
jälkeen
Makkaramaistuunuorille
pelimiehille
Talviuintialkaa
Hyinenhurmio
Toimintalaajenee
Hyinenhurmio
Toimintalaajenee
Hyinenhurmio
MM–uinninavainlukuja
26.–27.2.2000
19 kansakuntaa mukana
1400 talviuimaria mukana
15000 katsojaa paikalla
Mediasirkus ja paikalla maailman
suurimpia päivälehtiä
YLE lähetti kisoista signaalia ainakin 30
maahan
Kisailijoiden käytössä Soutustadion,
Merimelojien maja, Melontakeskus ja
Ympäristökeskuksen sauna
Puuvenesoutualkaa
DragonmelontakilpailujenseurauksenaPenttiSoinijaJariRaatikainen
rantautuivatveneineenPohjoiselleHumalluodolle1993,minkäjälkeen
ns.kilpavajansoutajatonkasvanut10puuveneenjaparinkymmenen
soutajatryhmäksi.Soutajatedustavatlajinsakansallistakärkeä.
Ensimmäinensoutuvene(MattiSeppänen)saapui1986.
WilleFagerholm,Sulkavansoutujenreittiennätyksenhaltija,M23v
Coastalsoutu
PenttiSoininjaKristinaBjörknäsintoimesta
järjestettiinensimmäisetCoastal–soutuveneiden
SM–kilpalutMelontakeskuksessa2018HKK:n
tukiessatoiminnallisestijärjestelyjä
Kristina,Penttijavene
Erikoisiatapahtumia
HKK:ssasattuujatapahtuu
HKKjaHKK-TalviuimaritjärjestivätyhteistyössäSuomenLadunja
SuomenUimaopetus-jaHengenpelastusliitonkanssayleisölleavoimen
Ylösavannosta–pelastautumisharjoitukset.MyösPelastuslaitos
osallistuitapahtumaanvalvojanominaisuudessa.
HKKjärjestiyhteistoiminnassaKickbike–pyöränkehittäjänHannu
VierikonkanssapotkukelkkakilpailunRajasaarensalmessatalvella
2002.KilpailunaikanasyntyiSuomenennätysaika.
Yleisölläolimahdollisuuskokeillajääpotkukelkkoja.
TainaLiukkonenohjaamassavesijuoksijoitaHUS:inhenkilökunnalleja
seurammejäsenillesuunnatussatapahtumassa
HKKjärjestisamanakesänäyhteistyössäHKK-Talviuimareidenkanssa
vesijuoksutapahtumannimeltäRajasaarenympäriuinti,mukanaoli
kymmeniävesijuoksijoita.Turvamelojatturvasivatuimareiden
matkantekoa.
Kilpailutapahtumia
Helsinginolympialaiset,melonnanosajärjestäjä
MaratonmelonnanPM–kilpailut1989
SVUL:nsuurkisat1990,melonnankolmimaaottelu
SVUL:nsuurkisat1966
RatamelonnanSM–kilpailuja,lukuisiaSolvallassa
RatamelonnanSM–kilpailujaSoutustadionilla
MaratonmelonnanSM-kilpailu1988Helsingissä
KanoottipoolonSM–turnausTapiolassa1985
KansallisiajapiirikunnallisiakilpailujaHelsingissäja
Espoossa
Nappuloitaja
naperotoimintaa
Taivallahdenkoulu
Viiripuistonlapsiamelomassa
Pikku-Huopalahti2005
Koulutustoimintaa
Ensiapukoulutustaohjaajille
Eskimo-japelastautumiskoulutus-
tatalvikaudella
Ohjaajiapelastusuintikoulu-
tuksessa
Varainhankintaa
HKK:ssaonvarainhankinnallaollutkeskeinenasemakoko
miesmuistiinmahtuvallaajallaeli1960–luvultaalkaen.
Luultavastimyössitäennen.
Veneiden
talvisäilytystoiminnasta
ansaituillarahoillaylläpidettiin
kanoottivajankuntoa1960–
1980luvuilla
”Vanhatmelojat”olivatsiirtyneet
konevoimallaliikkuviinaluksiin
Venesäilytyksestäsaaduttuototolivatparhainavuosinanoin70%
seurankaikistatuloista
HKK:nJuniorituki
Uudelleen1970–luvunloppupuolellavirinnytnuorten
kilpamelontatarvitsiajanmukaisianuoriso-jakilpakajakkeja.
Seuranjanuortenvanhempienyhteistoimintanaperustettiin
seuranensimmäinentukiyhdistysHKK:nJuniorituki.Se
organisoierilaisiamainostenjakelukampanjoitajajulkaisi
Melaset–ilmaisjakelulehteä.
Dragonmelonta
Dragonmelontatoiminnankäynnistämisenalkuperäinenmotiivi
olivarainhankintaseuransilloisenkansainväliselletasolle
nousevankilpailutoiminnantueksi.
Melontakeskuksenrakentaminenjasiihenliittyvättaloudelliset
haasteetpakottivatsuuntaamaandragontuotot
rakennuslainojenlyhentämiseenjakorkosuorituksiin.
Avantouintitoiminnankäynnistäminenmahdollistipaitsi
Melontakeskuksenympärivuotisenkäytönkehittämisen,niin
myössenansiostamahdollisuudenuusiinjäseniin
sisarseurassajalisätuloihin,jotkaovatmerkittävällätavalla
parantamassaMelontakeskuksentoimintaedellytyksiä
taloudellisesti.
Avantouinti
JuhlataloTöölönTorppa
HKK:nhenkilötyötunneissalasket-
tunasuurinhankeonollutHelsin-
ginMelontakeskuksenrakentami-
sestaaiheutuneidenlainojen
maksaminenpitämälläyllämenes-
tyvääJuhlataloTöölönTorppaa,
jokaonkoonnutravintolatoimin-
nassaliikevaihtoan.2,4Me,alv0
%.Tämäontehtyläheskokonaan
vapaaehtoistyönä.
Talkootyöon
mahdollisuusjauhka
Melontalaiturinsyysnosto
Laiturintaljavetoa
Huoltomuonittaatalkoolaisia
Lumenpudotustakatolta
Hyllytpaikoilleenkeväälläja
syksylläpoisveneidentieltä
Saunarakennettiintalkoilla1986
Kilpavajanjauudisrakennuksen
välinenterassialuejakilpavajan
runkorakenteitauusittiintalkoilla
syksyllä2013
Nuortenjaaikuistenmelonta-
kurssienkeskeinenvahvuuson
vapaaehtoistyönätoimivat
motivoituneetohjaajat
MarjaniemenMelojat
onnitteluvuorossa
YrjöHämäläinenjaHeino
Lipsanen,Kanoottiliitto
HKK60vuotta
JohtajaEeroAro,KOP,onnitteluvuorossa
HKK80vuotta
HelsinginMelontakeskus
Historiaajatoimintaa
HKK:ntukikohdanrakentaminenolialoitettu1926.Suuriosavanhasta
kanoottivajastammeolirakennettu1930–luvunlopullavaiheessa,
missärakennusmateriaaleistaolipula.Vajanvanhimmatosatolivat
1990luvunalkaessajo65vuottavanhojajauusimmatkinosat50vuotta
vanhoja.
HKK:ssakäynnistettiin1980luvunlopulla,Solvallanurheiluopistolla,
hankeuudentukikohdanrakentamiseksivanhanrapistuvanvajantilalle.
23.8.1993perustettiinHelsinginMelontakeskusOy–niminenyhtiö
toteuttamaankanoottivajanuudistaminen.Yhtiömuotoinentoteutus
olipääasiallisenlainottajammeeliHelsinginkaupunginvaatimus.
Vanhankanoottivajanpurkuatehtiinosittaintalkootyönä,jotta
siirtokelpoisiarakennuksenosiavoitaisiinkäyttäämyöhemminhyväksi.
TalteenotetturakennusmateriaalimuodostimyöhemminHKK:n
osakepääomasijoituksenyhtiöön,ns.apporttisijoitus.
Ap.kaupunginjohtajaAnttiViinikkaperuskivenmuurauksessa
Melontakeskuksenrahoitusjärjestelyoliäärettömänhaastavaasia,
silläyhtiöeiollutsaamassarahoitustakuntoonvaikkavakuudet
olivat”kunnossajalonkeroitamme”olisyvälläpankkimaailmassa.
Purkutyötolikäynnistettyennenrahoituksenvarmistumista.
RakennushankkeeseenryhdyttiinHelsinginkaupunginjaAktia–
pankinlainojenturvin.Osallepankkilainastajouduttiinantamaan
henkilötakaukset,takaajiaolikymmenkuntaerikokoisinpanoksin.
Rakentamisenaikanasaatiinsuoritettuapääosinkaappi-ja
kanoottipaikkaosakkeidenmyynti,mikätoirahaakassaan.
Muuttunutliikevaihtoverosäännöstömahdollistivuodenvaihteessa
1994/1995negatiivisenliikevaihtoveronpalautushakemuksen
tekemisen.Konkurssioliovella,muttarakentajienkanssapystyttiin
tekemäänmaksusopimuksia.
Seinääkaatuu
Tässävaiheessapystyssäonvain
erillinensaunarakennus
Joukkoseuranjäseniätyöskenteli
rakennustyömaallapäivisinja
viikonloppuisinvaillapalkkaa,se
oliammattimaistatalkootyötä.
Rakennushankkeen
pääurakoitsijanatoimiLujataloOy
Talkoolaisiarakentamassa
kanoottiensäilytystelineitä
Wille,10kk,aloittelee
melontauraansaheinäkuussa-99
Wille,9v,heinäkuussa-08
Melojiakolmessapolvessa
KeskelläBjörnFagerholm,kuvavuodelta1940(?)
Edelläkävijämonessa
NäissäasioissaHKKtaisenjäsenetovatolleetluultavasti
ensimmäisiäSuomessa:
Ensimmäinenmelonnanerikoisseura
EnsimmäinenseuramelojaylittämässäAhvenanmeren
EnsimmäisetseuramelojatylittämässäSuomenlahden
SeuraesittiSuomenKanoottiliitonperustamista
Kanoottiliitonensimmäinenpuheenjohtaja
Ensimmäinenmelontakurssienjärjestäjä
Ensimmäisenäkanoottienvuokraustoimintaa,ensivaihe
olijo1940jatoinenvaihe1994alkaen
Ensimmäinenseuratasonleirienjärjestäjäulkomailla
Ensimmäisenäseuranaomakurssikalusto
Ensimmäisenäseuranakanoottienleasingrahoitusta
Ensimmäisenäsykemittarivalmennuskäytössä
Ensimmäinenns.lusikkamelankäyttäjäSuomessa
Ensimmäisenäkirjallisiaurheilijasopimuksia
Ensimmäinendragonvene/dragonmelontatapahtuma
Ensimmäisenäosakeomisteinen,modernimelontakeskus
Ensimmäisenärinnakkaisseuratalviuimareille
Ensimmäisenäomasääasema
Ensimmäisenäseuranakäytössäverkkokoulutus
Ensimmäisenaseuranakäytössädrone-kuvauslaite
HKK:npuheenjohtajat
1925-1926PontusHellner
1926-1930LeoBackman kpj
1931-1933GunnarTrachan
1934-1935HermanLihr
1936-1937LeoBackman
1937-1940ErikGummerus kpj
1940-1942ElofFalenius
1943-1944LeoBackman OK
1944-1945HarryHelenius
1946-1952ErikGummerus
1953-1954ErikRask
1955-1956BörjeLiljander
1957-1970BjörnFagerholm kpj,mn
1971-1972Per-ErikRönnholm
1973-1976RainerÖfverström
1977-1993BjörnFagerholm
1993-2001AnttiHonkakari
2001-2002ErkkiNyberg
2002-KaarinaFagerholm
kpj=kunniapuheenjohtaja
mn=melontaneuvos
OK=olympiakomiteanhallituksenjäsen
LeoBackman